Extra tentenveld

Er een trekkersveld zonder elektriciteit aangelegd. Hier kunnen maximaal 20 kleine tenten staan.