Extra tentenveld

Vanaf voorjaar 2020 is er een trekkersveld zonder electriciteit aangelegd. Hier kunnen maximaal 20 kleine tenten staan.